Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ chúng tôi sẽ nhận được thông tin của các khách hàng giao dịch như sau:

icon-thu-thap-thong-tin-01
Thông tin của khách hàng cung cấp khi đăng ký: Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính...
icon-thu-thap-thong-tin-02
Thông tin nhận được khi khách hàng sử dụng dịch vụ: Thông tin do khách hàng đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm...
Mục đích sử dụng

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây:

1
Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của nubest.vn
2
Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa dịch vụ trên nubest.vn như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ...
3
Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của nubest.vn đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ trên nubest.vn
icon-muc-dich-su-dung-01
Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại...
icon-muc-dich-su-dung-02
Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào nubest.vn dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.
icon-muc-dich-su-dung-03
Dùng để liên lạc với thành viên khi nubest.vn điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mãi, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
icon-muc-dich-su-dung-04
Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng với mục đích xây dựng những dịch vụ mới hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
4
Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc: Công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên khi thành viên thắc mắc.
5
Dùng trong các dịch vụ khác do nubest.vn cung cấp.
6
Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho người bán theo mục 4 của chính sách này.
7
Dùng cho những mục đích khác của nubest.vn không ghi ở trên. khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên nubest.vn.
Sử dụng thông tin cá nhân
icon-su-dung-thong-tin-01
nubest.vn sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.
icon-su-dung-thong-tin-02
Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.
Độ chính xác và tính an toàn của thông tin
Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân
icon-xac-nhan-thong-tin-01
Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình.
icon-xac-nhan-thong-tin-02
Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.