icon-thanh-toan-tien-mat
Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được hàng đầy đủ. Tiền thanh toán là VNĐ gửi cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên bưu tá tại địa phương (COD).
icon-chuyen-khoan-ngan-hang
Chuyển qua ngân hàng.
icon-thanh-toan-the-atm
Thanh toán bằng thẻ ATM.
icon-thanh-toan-the-tin-dung
Thanh toán bằng thẻ tín dụng.
icon-chuyen-tien-buu-dien
Chuyển tiền qua đường bưu điện.